Monitoring richtlijnen en protocols

Het National System is zelf een sleutelinstrument in het verbeteren van kwaliteit en proces van het inventarisatieproces. Het proces wordt uitgevoerd als een cyclisch jaarlijks proces, waarmee een hoge kwaliteit en continue verbetering mogelijk worden gemaakt. Deze jaarcyclus is ook een cruciale kwaliteitmanagement tool (gebaseerd op de Deming cyclus: plan-do-check-act). De cyclus omvat de volgende stappen:

  • inventory planning;
  • inventory preparation;
  • inventory evaluation;
  • inventory improvement;

Onderstaande figuur illustreert de belangrijkste stappen en gebruikte QA/QC tools:

Schematic overview of the inventory management

Figure: Schematic overview of the inventory management
(taken from the reports on National System.)

QA/QC programme

Het QA/QC programma (kwaliteitsprogramma) is een vast onderdeel van het National System en het inventarisatieproces en omvat onder meer de kwaliteitsdoelen, het kwaliteitsplan (QA/QC-plan) en het jaarlijkse verbeterplan. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van ervaringen uit voorgaande ronde(s).

Reviews en audits

Als onderdeel van de QA/QC worden diverse peer reviews en audits uitgevoerd, zulks in lijn met de richtlijnen van de UNFCCC. De belangrijkste zijn:

  • Jaarlijkse ‘basic peer reviews’ uitgevoerd voordat de NIR/CRF aan de UNFCCC worden overlegd.
  • Uitgebreide reviews van de relevante sectoren, uitgevoerd in een 5-jarig cyclisch proces. Dit proces beoogt alle sleutelbronnen (key sources) en bronnen waarin belangrijke wijzigingen optreden, reviewen.
  • Voorzover praktisch en mogelijk, toepassen van verdere verificatie en bronspecifieke kwaliteitsborging
  • Regelmatige audits.

De reviews en audit worden gedaan door experts, die niet direct betrokken zijn bij de emissiebepalingen zelf. Dit proces wordt gecoördineerd en uitgevoerd via SenterNovem.

De UNFCCC verzorgt eigen reviews van officiële Nationale Rapportages om te bezien of landen aan hun verplichtingen voldoen.