monitoring protocollen

De monitoring protocollen beschrijven methoden en werkprocessen voor het vaststellen van de emissies, inclusief activiteitendata en emissiefactoren.

Voor broeikasgasemissies is een set van 42 protocollen opgesteld. Deze zijn gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) als onderdeel van een Ministeriële Regeling. De protocollen bouwen verder op het al langere tijd bestaande systeem van emissieregistratie in Nederland en zijn in lijn met de 1996 IPCC guidelines.

Het opstellen van de monitoring protocollen droeg bij aan het verbeteren van de transparantie binnen het National System en het realiseren van verbeteringen bijvoorbeeld m.b.t. van landenspecifieke emissiefactoren en methoden.

De monitoring protocollen worden jaarlijks (indien nodig) geactualiseerd. De tabel hieronder geeft toegang tot de huidige versies, zoals gebruikt m.i.v. de NIR 2007. De versies, welke zijn gebruikt voor de NIR2006 zijn te vinden via de lijst onderaan deze webpagina. Overigens zijn de verschillen beperkt en hebben deze betrekking op tekstuele verbeteringen en het actualiseren van referenties.

1.Energy CO2 CH4 N2O F-gases
1A Fuel combustion activities (sectoral approach)
1A1 Energy Industries NA
1A2 Manufacturing Industries and Construction NA
1A3 Transport NA
1A4 Other Sectors NA
1A5 Other NA
1B Fugitive emissions from fuels
1B1 Solid fuels NO NA
1B2 Oil and natural gas NO NA

 

2.Industrial processes CO2 CH4 N2O F-gases
2A Mineral products NO NO NA
2B Chemical industry NA
2C Metal production NO, NA, NE en iron and steel (coke) IE (1B1b) NO
2D Other production NA NA NA
2E Production of Halocarbons and SF6 NA NA NA
2F Consumption of Halocarbons and SF6 NA NA NA
2G Other NO

 

3.Solvent use and other product use CO2 CH4 N2O F-gases
3A Paint application NA NO NA
3B Degreasing and dry cleaning NA NO NA
3C Chemical products, manufacture and processing NA NA NA
3D Other NA NA

 

4.Agriculture CO2 CH4 N2O F-gases
4A Enteric fermentation NA NA NA
4B Manure management NA NA
4C Rice cultivation NA NO NA NA
4D Agricultural soils NA NO en IE NA
4E Prescribed burning of savannas NA NO NO NA
4F Field burning of agricultural residues NA NO NO NA
4G Other NA NO NO NA

 

5.Landuse change and forestry CO2 CH4 N2O F-gases
5A Change in Forest and other woody biomass stocks NA NA NA
5B Forest and grassland conversion NE NE NA
5C Abandonment of managed lands NA NA NA
5D CO2 emissions and removals from soil NA NA NA
5E Other NE NE NA

 

6.Waste CO2 CH4 N2O F-gases
6A Solid waste disposal on land NO NA NA
6B Waste water handling NA NA
6C Waste incinaration IE (1A1a) IE (1A1a) IE (1A1a) NA
6D Other NA NA

 

7.Other CO2 CH4 N2O F-gases
geen emissies n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Memo items CO2 CH4 N2O F-gases
International bunkers NA
Multilateral operations NE NE NE NA
CO2 emissions from biomass IE (1A) IE (1A) NA

Voor de zogenaamde ‘reference approach’ bestaat een apart protocol.

In lijn met UNFCCC richtlijnen worden de volgende ‘notation keys’ gebruikt in de bovenstaande tabel:

NO: not occuring
NE: not estimated
NA: not applicable
IE: included elsewhere

Onderstaande lijst geeft de versie van de protocollen gebruikt in de voorbereiding van de NIR 2006. Zoals vermeld zijn de verschillen met de huidige protocollen beperkt en zijn er geen methodische verschillen.