Broeikasgassen

Het Klimaatverdrag en Kyoto Protocol vereisen dat landen regelmatig rapporteren over broeikasgasemissies en over de stappen die ze nemen om de verdragen te implementeren. Deze nationale rapporten worden gereviewed door de UNFCCC. Om monitoring en rapportage te faciliteren, vereist het Kyoto protocol een zogenoemd National System voor monitoring. Deze website geeft aan hoe Nederland hieraan invulling geeft en bevat de volgende onderwerpen:

National System: een algemene beschrijving van het Nederlandse nationale systeem voor monitoring van en rapportage over broeikasgasemissies. Dit omvat o.a. een set monitoring protocollen en een systeem voor kwaliteitsbewaking & -beheer, beschreven op de speciale webpaginas.

Monitoring Protocollen: protocollen, met beschrijving van methoden en werkprocessen voor de jaarlijkse bepaling van broeikasgasemissies in Nederland en de rapportages daarover.

Nationale Rapporten: Nationale rapporten, die Nederland indient in het kader van Klimaatverdrag en Kyoto Protocol, zoals jaarlijkse emissierapportages (National Inventory Reports), regelmatige rapporten over beleid (National Communications) en incidentele speciale rapporten. Op deze site worden ook resultaten van UNFCCC reviews toegankelijk gemaakt.

Kwaliteitsbewaking en -beheer (QA/QC): beschrijving van het kwaliteitssysteem, waarin ondermeer controles, reviews en audits zijn opgenomen om de kwaliteit van de emissierapportages te bewaking.

Referenties. Bij de voorbereiding van de rapportages wordt achtergrondinformatie gebruikt. Veel relevante achtergrondrapporten zijn via deze site toegankelijk.

Richtlijnen: een overzicht van de meest revelante eisen en richtlijnen waaraan Nationale Rapporten moeten voldoen.

Links: een overzicht van belangrijke links, ondermeer naar betrokken organisaties en instituten.